دست به دست هم برای ثبت یادها :

     
 

دست به دست هم برای ثبت یادها  :

تلاشمان این است  که گنجینه گران‌بهایی از اسناد و مدارک تاريخي مرتبط و اسناد و مدارک پزشکي و طبابت، ثبت بيوگرافي و اطلاعات مشاهير علم پزشکي در خراسان، عکس‌های قدیمی شاخص، وسائل قديمي تشخيص طبي، متون کهن طب را جمع‌آوری کرده و از این طریق پلی برای پیوستن گذشته به آینده شویم. با ما در این راه همراه باشید.